Hvad er Dansk Diakoniråd? [PR og nyheder her]

En kreds af diakonale institutioner og organisationer er samlet i Dansk Diakoniråd, som er et samarbejdsorgan, hvis formål er at:

  • fremme diakonien i Den danske Folkekirke
  • virke for samarbejde mellem diakonale organisationer og institutioner
  • varetage fælles anliggender overfor de offentlige myndigheder og omverdenen


Dansk Diakoniråds medlemmer arbejder på folkekirkeligt grundlag bl.a. med diakonal og social indsats for børn, unge, voksne og ældre. Det sker gennem f.eks.:

  • Væresteder, familiecentre, natcaféer og -varmestuer og herberg for hjemløse
  • Hospiceomsorg for døende, ældreomsorg, plejehjem og bofællesskaber for psykisk syge
  • Rådgivning, krisehjælp, terapeutisk hjælp og sjælesorg på kristent grundlag, oplysning, telefonkontakt
  • Netværksarbejde, besøgstjeneste og genbrugsbutikker
  • Ungdomsklubber og efterskoler
  • Uddannelse til diakon, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialpædagog


Diakoniuddannelse gives flere steder i Danmark af organisationer inden for Dansk Diakoniråd, se mere under menuen 'uddannelse'.

Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus er formand for Dansk Diakoniråd.

Kontaktinformation: jmp@diakonhojskolen.dk / 60 65 18 72